Kom igang

Fortrolighedspolitik & Slutbrugerlicensaftale

Denne slutbrugerlicensaftale ("Aftale") er mellem dig og Frozengnu og opretholder reglerne for brug af denne app gjort tilgængelig via Apple App Store. Ved at installere Timegnu App, accepterer du at være bundet af denne aftale. Hvis du ikke accepterer vilkårene og betingelserne i denne Aftale, er du ikke berettiget til at bruge Timegnu App.

Denne aftale er mellem dig og Frozengnu kun, og ikke Apple, Inc. ("Apple") og Google, Inc ("Google"). Uanset ovenstående, accepterer du, at Apple og nogen af deres datterselskaber er begunstigede tredjeparter i denne aftale og Apple har ret til at håndhæve denne aftale mod dig. Frozengnu, ikke Apple, er alene ansvarlig for Timegnu App og dens indhold.

1. Parter

2. Fortrolighed

Frozengnu kan indsamle og bruge oplysninger om din brug af Timegnu App, herunder visse typer af information fra og om enheden. Frozengnu kan bruge disse oplysninger,  såfremt tilladelse ikke er givet, i en form som ikke identificerer dig personligt, til at måle brugen og udførelsen af Timegnu App.

3. Begrænset Licens

Frozengnu giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv, uoverdragelig, genkaldelig licens til at bruge Timegnu App til din personlige, ikke-kommercielle og kommercielle formål. Du må kun bruge Timegnu App på enheder, som du ejer eller kontrollerer, og som har tilladt App Store og Google Play Servicevilkår.

4. Tab af data

Ved at acceptere denne aftale, anerkender du, at Frozengnu ApS ikke kan gøres ansvarlig for tab eller manipulation af data, der kan opstå ved brug Timegnu App, i videst muligt omfang tilladt ved lov. Dette omfatter tab eller manipulation, der kan opstå gennem vores Services data eller tredjemands tjenester, som vi kan bruge.

5. Garanti

Frozengnu fraskriver sig alle garantier om Timegnu App i videst muligt omfang tilladt ved lov. I det omfang der findes nogen garanti i henhold til lov, som ikke kan fraskrives, er Frozengnu, ikke Apple eller Google, eneansvarlig for en sådan garanti.

6. Vedligeholdelse og support

Frozengnu giver minimal vedligeholdelse eller support, men kun i det omfang, der kræves af gældende lov. Kun Frozengnu, ikke Apple eller Google, skal være forpligtet til at fremlægge en sådan vedligeholdelse eller support

7. Produkt krav

Frozengnu, ikke Apple eller Google, er ansvarlig for løsning af eventuelle krav fra dig vedrørende Timegnu App eller brug af det, herunder, men ikke begrænset til: (i) ethvert krav produktansvar; (ii) enhver påstand om, at Timegnu App ikke svarer til nogen gældende juridiske krav eller myndighedskrav; og (iii) ethvert krav, der følger af forbrugerbeskyttelse eller lignende lovgivning. Intet i denne aftale skal anses for en indrømmelse af, at du kan have sådanne krav.

8. Tredjemands immaterielle krav

Frozengnu er ikke forpligtet til at friholde eller forsvare dig med hensyn til nogen tredjepart krav, der opstår eller vedrørende Timegnu app. I det omfang Frozengnu er forpligtet til at give erstatning af gældende lovgivning, er Frozengnu, ikke Apple eller Google, alene ansvarlig for undersøgelsen, forsvar, afvikling og udledning af enhver påstand om,  at Timegnu App eller din brug af det krænker tredjemands intellektuel ejendomsret.